Categorieën
Nieuws Onderricht

Video: Shamarpa over “De Mahamudra Aspiratiewensen” door de 3e KarmapaVideo: Shamarpa’s commentary on “The Aspiration Prayers of Mahamudra” by the 3rd Karmapa

Shamarpa Video
Shamarpa teaches Mahamudra Aspiration Prayer 2013 Dagpo Kagyu Ling

De “Mahamudra Aspiratiewensen”, samengesteld door de derde Karmapa Rangjung Dorje (1284-1339), presenteren het pad naar verlichting in de vorm van een aspiratie. De tekst, diepgaand en kort, gestructureerd in 25 verzen, beschrijft de basis, het pad en de vruchten; Het beschrijft de visie – het theoretische aspect van het onderricht -, de middelen om dit toe te passen door meditatie en de activiteit die daaruit volgt. Het maakt deel uit van de vijf belangrijkste aspiratiewensen van de Kagyu Linie.

Shamarpa Video
Shamarpa teaches Mahamudra Aspiration Prayer 2013 Dagpo Kagyu Ling

The Aspiration prayers of Mahamudra, composed by the third Karmapa Rangjung Dorjé (1284-1339), present the path towards enlightenment in the form of an aspiration. The text, particularly concise and profound, structured in 25 stanzas, describes the basis, the path and the fruit; it explains the view — the theoretical aspect of the teaching –, the means to be applied through meditation and the activity that ensues from it. It is part of the five great aspiration prayers of the kagyü lineage.

Meer op: http://www.dhagpo-kagyu-ling.org/en/index.php/multimedia/videos

Part 1: 

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ab9ChUUiNJM

Part 2:

httpv://www.youtube.com/watch?v=nng8ZlapuFQ
More here: http://www.dhagpo-kagyu-ling.org/en/index.php/multimedia/videos

Part 1:

httpv://www.youtube.com/watch?v=Ab9ChUUiNJM

 

Part 2:

httpv://www.youtube.com/watch?v=nng8ZlapuFQ