Curriculum

Curriculum voor beoefening en studie

146e418765-73503_Atisha_19thc_HimalayanArtCollection

Bodhi Path biedt een curriculum voor meditatie en studie aan dat gegrond is in authentiek dharmaonderricht en is geschikt voor de behoeften van de moderne dharma beoefenaar.

Het Bodhi Path curriculum is gebaseerd op Geest Training (Tibetaans: Lodjong), een systeem van contemplatieve oefeningen die mindfulness, bewustzijn en inzicht ontwikkelen. Zowel op als naast het meditatiekussen.

Dit onderricht werd bewaard in een ononderbroken lijn van meesters sinds de tijd van de Boeddha. Naast Lodjong zijn er nog andere ondersteunende oefeningen die in alle centra worden onderricht.

De begeleidende tekst die gebruikt wordt voor het curriculum is Shamar Rinpoche’s “The Path to Awakening: A Commentary on Je Chekawa Yeshé Dorjé’s Seven Points of Mind Training”. Dit Lodjong onderricht volgt de traditie van Gampopa (1079-1153) die de Kadampa instructie van Atisha integreerde met de Mahamudra traditie van de Indiaase Mahasiddha Maitripa. Deze orale transmissie is bekend als “Twee Rivieren Samen”-traditie van Geest Training.

Meer info over het curriculum vind je hier.

Hoofdbeoefening

In alle centra wordt Geest Training in 7 Punten (Lodjong) onderricht.

De basis voor Geest Training is stilte meditatie (Shinée) dit helpt om mentale ruimte, stabiliteit en focus te ontwikkelen.

Met een kalme geest word het mogelijk om inzichtsmeditatie (Lhagtong) te gaan beoefenen, dit omvat het onderzoeken van de werkelijke natuur van de geest.

Door middel van deze beoefeningen kunnen we de sluiers van onwetendheid en verwarring verwijderen die ons vermijden om rust en helderheid te ervaren die aanwezig is in onze geest.