Bodhi Path Gent

Bodhi Path

Bodhi Path is een internationale organisatie van Boeddhistische Centra, gesticht en geleid door Shamar Rinpoche. Deze centra hebben tot doel om het onderricht van de Boeddha in het Tibetaans Boeddhisme aan te bieden aan niet-monniken.

Boeddhisme heeft tot doel om wijsheid en mededogen te ontwikkelen en uiteindelijk de ultieme vrijheid, de verlichting na te streven. Daarbij worden verschillende methodes gebruikt zoals meditatie en filosofie. Shamar Rinpoche en andere ervaren leraren geven instructies in meditatie en filosofie en begeleiden onze persoonlijke praktijk.

De Bodhi Path meditatiegroep in Gent komt iedere week samen om te mediteren. De meditatiegroep wordt gerund door vrijwilligers en onderricht wordt gegeven door Karma Kagyu leraren op uitnodiging. Bodhi Path biedt een mix aan van leken- en monnikenleraren van over de hele wereld, van Azië over Europa tot Noord-Amerika.

Shamar Rinpoche is de 14e reincarnatie in de Shamarpa lijn. Deze linie gaat terug tot het jaar 1200. De huidige Shamarpa Mipam Chökyi Lodrö werd geboren in 1952 in Derge in Tibet. Op vierjarige leeftijd werd hij door de 16e Karmapa Rangjung Rigpe Dorje erkend als de 14e reincarnatie van Shamarpa. Shamar Rinpoche bleef aan de zijde van de 16e Karmapa tot zijn dood in 1981.

Hij ontving de volledige Karma Kagyu transmissie van hem. Sinds 1980 begon hij te reizen en onderricht te geven in Azie en het westen. In 1982 studeerde hij 10 maanden engels aan UC Berkeley. In 1996 richtte hij de Bodhi Path centra op, een netwerk van centra die gebaseerd zijn op de niet-sektarische aanpak van Tibetaans Boeddhisme (Rimé).